รพ.ราชพฤกษ์เคาะไอพีโอ '4.80 บาท'

รพ.ราชพฤกษ์เคาะไอพีโอ '4.80 บาท'

"โรงพยาบาลราชพฤกษ์" ขายไอพีโอ 4.80 บาท เข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์ 27 ก.พ.นี้ ด้าน "เมกาเคม" กำหนดราคาไอพีโอ1.89 บาท เข้าเทรด 23 ก.พ.60

นางสาว พิมพ์ผกา นิจการุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) หรือ RPH เตรียมเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO ) จำนวน 163.78 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 1 บาท กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 4.80 บาท เปิดให้จองซื้อในวันที่ 15 - 17 ก.พ. 60 และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET ในวันที่ 27 ก.พ.นี้ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำการจัดจำหน่ายร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมีโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลราชพฤษ์ จำกัด (มหาชน) หรือ RPH กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 202 เตียง งบลงทุน 1.4 พันลบ. ขณะนี้ก่อสร้างไปแล้วกว่า 30% และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค. 60 เริ่มเปิดดำเนินการได้ในช่วงต้นไตรมาส 2/61 จำนวน 100 เตียง และให้บริการได้เต็ม 202 เตียงในปี 2569 ด้านนายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ

บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่า MGT ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น (อันเดอร์ไรท์เตอร์) พร้อมด้วยบริษัทผู้ร่วมจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 6 แห่งอันประกอบไปด้วยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ “MGT”

โดยมีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ MGT จำนวน 100 ล้านหุ้นอยู่ที่ราคาหุ้นละ 1.89 บาท ราคาดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโต และด้วยองค์ประกอบของบริษัทฯที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ให้บริการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) แบบครบวงจร ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้ MGT มีแผนที่จะใช้เงินเพื่อขยายสาขาในจังหวัดนครพนม และหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมถึงการขยายสาขาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และกัมพูชา