'ประยุทธ์'ขีดเส้นระบายข้าวในสต็อก 8 ล้านตันในปีนี้

'ประยุทธ์'ขีดเส้นระบายข้าวในสต็อก 8 ล้านตันในปีนี้

"ประยุทธ์" ขีดเส้นระบายข้าวในสต็อก 8 ล้านตันในปีนี้ ไม่ให้กระทบราคาข้าวในประเทศ พร้อมส่งข้าว 1,500 ตันช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุม คณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมาว่าที่ประชุมมีมติรับทราบแผนการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่มีอยู่ประมาณ 8 ล้านตัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์พยายามระบายข้าวในจำนวนดังกล่าวให้แล้วเสร็จในปีนี้โดยไม่กระทบกับราคาจำหน่ายข้าวในประเทศ

ทั้งนี้ปริมาณข้าว 8 ล้านตันแบ่งเป็นข้าว 3 กลุ่มได้แก่ ข้าวคุณภาพดีประมาณ 3 ล้านตัน ข้าวคุณภาพปานกลางประมาณ 3.15 ล้านตัน และข้าวเสื่อมคุณภาพซึ่งเก็บไว้ในสต็อกของรัฐบาลมากกว่า 5 ปีประมาณ 1.85 ล้านตัน ซึ่งในส่วนของข้าวเสื่อมคุณภาพเป็นข้าวที่ไม่สามารถนำมาเป็นอาหารคนและอาหารสัตว์ได้ซึ่งในส่วนนี้จะระบายไปสู่อุตสาหกรรมโดยไม่ปะปนกับข้าวที่ใช้ในการบริโภค ทั้งนี้การระบายข้าวในสต็อกได้หมดจะทำให้ประหยัดงบประมาณในการเก็บรักษาข้าวในสต็อกได้ประมาณเดือนละ 500 ล้านบาท

นอกจากนั้นที่ประชุม นบข.ยังเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนผู้ส่งออกข้าว นำข้าวสารจำนวน 1,500 ตัน ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัย โดยประสานงานร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ในการนำข้าวออกไปช่วยเหลือ โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าว จะนำข้าวหุงบรรจุกระป๋องพร้อมรับประทาน นำออกช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์