ต่างชาติสั่งซื้อข้าว-มันมูลค่ากว่า 6.5 หมื่นลบ.

ต่างชาติสั่งซื้อข้าว-มันมูลค่ากว่า 6.5 หมื่นลบ.

"รมว.พาณิชย์"ปลื้มผลสำเร็จกิจกรรมจับคู่ธุรกิจข้าวและมันสำปะหลัง มียอดสั่งซื้อรวมกว่า 6.5 หมื่นลบ. ชี้สำเร็จเกินเป้า

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลสำเร็จกิจกรรมจับคู่ธุรกิจข้าวและมันสำปะหลังระหว่างผู้ซื้อผู้นำเข้าต่างประเทศและผู้ประกอบการไทย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ว่า ก่อให้เกิดมูลค่าซื้อขายรวมถึง 65,250 ล้านบาท แบ่งเป็นคำสั่งซื้อข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวมูลค่า 32,210 ล้านบาท และคำสั่งซื้อมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มูลค่า 33,040 บาท สินค้าที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อต่างประเทศ 5 อันดับแรก ได้แก่ มันสำปะหลังเส้น ข้าวขาว ข้าวออร์แกนิก ข้าวหอมมะลิ และแป้งมันสำปะหลัง

"การจัดงานเจรจาธุรกิจข้าวและมันสำปะหลังในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อผู้นำเข้าทั่วโลกมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานและศักยภาพในการผลิตของประเทศไทย โดย ในวันงานมีการลงนาม MOU ทั้งหมดถึง 9 ฉบับ ประกอบด้วย MOU สั่งซื้อข้าว 4 ฉบับของผู้นำเข้าฮ่องกงปริมาณรวม 11,100 ตัน และ MOU สั่งซื้อมันสำปะหลังเส้น 5 ฉบับจากผู้นำเข้าจากเมืองชิงต่าวและนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ปริมาณรวม 1.7 ล้านตัน รวมมูลค่าการสั่งซื้อจากการลงนาม MOU ทั้ง 9 ฉบับ 6,770 ล้านบาท” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

ทั้งนี้ การลงนามทั้ง 9 ฉบับ แบ่งเป็นการลงนามในช่วงพิธีเปิดงาน 5 ฉบับ ซึ่งเป็นการสั่งซื้อข้าวของผู้นำเข้าฮ่องกงรวม 11,100 ตัน และสั่งซื้อมันสำปะหลังเส้นของผู้นำเข้าจีนจำนวน 800,000 ตัน ต่อจากนั้นได้มีการลงนาม MOU เพิ่มเติมอีก 4 ฉบับ ระหว่างผู้นำเข้ามันสำปะหลังจากจีนกับผู้ประกอบการไทย ประกอบด้วย การลงนามระหว่างบริษัท ชานตง ต้าเฟิง จำกัด (Shandong Dafeng Trading Co., Ltd.) กับบริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด ในการสั่งซื้อมันสำปะหลังเส้นจำนวน 100,000 ตัน ฉบับที่สองเป็นการลงนามระหว่างบริษัท รี่จ้าว คุนดะ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซปอร์ต จำกัด (Rizhao Kunda Import and Export Co., Ltd.) กับบริษัท แสงฟ้าอะกริโปรดักส์ จำกัด สั่งซื้อมันสำปะหลังเส้นจำนวน 200,000 ตัน ฉบับที่สามเป็นการลงนามระหว่าง บริษัท รี่จ้าว คุนดะ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซปอร์ต จำกัด กับบริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด สั่งซื้อมันสำปะหลังเส้นจำนวน 200,000 ตัน และฉบับที่สี่เป็นการลงนามระหว่างบริษัท สูโจว ฮัวติง เทรดดิ้ง จำกัด (Xuzhou Huating Trading Co., Ltd.) กับบริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด สั่งซื้อมันสำปะหลังเส้นจำนวน 400,000 ตัน

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการพูดคุยกับผู้นำเข้าต่างประเทศพบว่า ผู้นำเข้ามีความมั่นใจในคุณภาพของข้าวและมันสำปะหลังของประเทศไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทยที่ได้รับการยอมรับและถูกจัดให้เป็นสินค้าระดับบน ซึ่งผู้นำเข้าอาทิ บริษัท โอเรียนทัล เมอร์แชนทส์ จากออสเตรเลีย ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยให้ผู้บริโภครับทราบถึงคุณภาพ เอกลักษณ์ และคุณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิไทยมีมูลค่าเพิ่มและเกิดการสั่งซื้อเข้าสู่ตลาดออสเตรเลียมากขึ้น

การสั่งซื้อข้าวไทยในครั้งนี้ นอกจากข้าวหอมมะลิแล้ว ผู้นำเข้าต่างประเทศยังให้ความสนใจสั่งซื้อ ข้าวกาบา ข้าวไรซ์เบอรรี่ ข้าวออร์แกนิก และข้าวเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับแนวโน้มการบริโภคข้าวของกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ เห็นได้จากผู้นำเข้าฮ่องกงที่ได้ลงนามสั่งซื้อข้าวกาบาและข้าวไรซ์เบอรรี่ปริมาณกว่า 1,100 ตัน ซึ่งการจับคู่ทางธุรกิจเหล่านี้เป็นผลจากการดำเนินการตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ในการขยายตลาดสินค้าเกษตรรายการใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์จากข้าว และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังนี้ มีผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากทั่วโลกเดินทางมาเจรจาการค้ากับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยรวม 280 ราย โดยแบ่งเป็นจากภูมิภาคอเมริกา 20 ราย จีนและฮ่องกง 103 ราย เอเชียตะวันออก 28 ราย โอเชียเนีย 3 ราย เอเชียใต้ 19 ราย อาเซียน 26 ราย ตะวันออกกลาง 40 ราย ยุโรป 31 ราย และแอฟริกา 10 ราย มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 112 บริษัท สินค้าอื่นๆ ที่น่าสนใจและมีแนวโน้มดี ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอรรี่ ข้าวทอดกรอบ ข้าวกระป๋องพร้อมรับประทาน เส้นสปาเก็ตตี้ เส้นก๋วยเตี๋ยว เครื่องดื่มจากข้าว ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ทำจากข้าว และผลิตภัณฑ์สปา เป็นต้น