'พาณิชย์'เผยเอกชน23ราย ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวรัฐ

'พาณิชย์'เผยเอกชน23ราย ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวรัฐ

"พาณิชย์" เผย เอกชน 23 ราย ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐสำหรับจำหน่ายเป็นการทั่วไป-เข้าสู่อุตสาหกรรม รวม 1 ล้านตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนยื่นซองเอกสารคุณสมบัติผู้เสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐ ปริมาณรวม 1 ล้านตัน แบ่งเป็น การจำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 5/2559 ปริมาณ 753,571 ตัน และการจำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไปและเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2559 ปริมาณ 255,796 ตัน

โดยผลปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองคุณสมบัติผู้เสนอซื้อข้าวสำหรับการจำหน่ายเป็นการทั่วไป จำนวน 20 ราย และการจำหน่ายข้าว เป็นการทั่วไปและเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม จำนวน 13 ราย โดยทุกรายเป็นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น

ทั้งนี้ต่อมาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 กรมฯ ได้กำหนดให้ผู้สนใจที่ผ่านคุณสมบัติผู้เสนอซื้อเบื้องต้น ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐสำหรับการจำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 5/2559 และเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เป็นการยื่นซองเสนอราคาซื้อการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปและเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งภายหลังการปิดรับซองและเปิดซองเสนอราคาซื้อต่อหน้าสาธารณชนปรากฏ ดังนี้

1. การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป มีผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อ จำนวน 13 ราย ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด จำนวน 8 ราย ใน 28 คลัง ปริมาณ 753,571.95 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณที่นำออกมาเปิดประมูลเป็นการทั่วไป และคิดเป็นร้อยละ 75.36 ของปริมาณที่นำออกมาเปิดประมูลทั้งหมด) มูลค่าที่เสนอซื้อ ประมาณ 7,403.27 ล้านบาท

2. การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปและเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม มีผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อ จำนวน 10 ราย ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด จำนวน 7 ราย ใน 18 คลัง ปริมาณ 169,149.07 ตัน(คิดเป็นร้อยละ 66.12 ของปริมาณที่นำออกมาเปิดประมูลเป็นการทั่วไปและเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม และคิดเป็นร้อยละ 16.91 ของปริมาณที่นำออกมาเปิดประมูลทั้งหมด) มูลค่าที่เสนอซื้อ ประมาณ 1,024.67 ล้านบาท

โดยหลังจากนี้กรมฯ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ จะนำผลการยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสูงสุดในแต่ละคลังสำหรับการจำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไป และการจำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไปและเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานฯ ก่อนนำเสนอประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาอนุมัติและแจ้งยืนยันผลการจำหน่ายให้ผู้ชนะการประมูลทราบตามขั้นตอนต่อไป