'อภิรดี' สั่งพาณิชย์ทั่วประเทศดูแลปัญหาภัยแล้ง

'อภิรดี' สั่งพาณิชย์ทั่วประเทศดูแลปัญหาภัยแล้ง

"รมว.พาณิชย์" สั่งพาณิชย์จังหวัดดูแลปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ พร้อมติดตามสถานการณ์การผลิต-การตลาดสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด

นายสมชาติ สร้อยทอง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูร้อนนี้ซึ่งมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นทั่วประเทศรุนแรงและยาวนานกว่าหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้มีการติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาดสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมมาตรการรองรับ และผ่อนคลายปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากอาจมีสินค้าเกษตรบางรายการที่มีปริมาณลดลงตามฤดูกาล เช่น มะนาว ผักคะน้า ผักบุ้งจีน ผักกวางตุ้ง ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี ขณะที่ถั่วฝักยาวราคาปรับตัวลง เพราะผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ส่วนสุกร จากสภาพอากาศร้อนทำให้สุกรเติบโตช้า แต่สำหรับวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น ปลาป่น ราคาปรับตัวสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 35-40 บาท เป็น 42.81-46.75 บาท เนื่องจากความต้องการเก็บเข้าสตอกเพิ่มขึ้น เพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงวันหยุดยาวหลายวันที่จะมาถึงนี้

สำหรับราคาผลไม้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากอยู่ในช่วงต้นฤดู อาทิ สับปะรดสด ขนาดมาตรฐาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 10-10.50 ซม. แผงรับซื้อกิโลกรัมละ 9.10-11.40 บาท ซึ่งนอกจากจะขายในประเทศแล้วยังส่งออกไปสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐ และยุโรป ขณะนี้ปริมาณยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ขณะที่ลำไย ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดขณะนี้เป็นผลผลิตนอกฤดูของจังหวัดจันทบุรี ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายสดพันธุ์อีดอทั้งช่อเกรด A กิโลกรัมละ 27.50 บาท ความต้องการมีมาก ผลไม้ชนิดอื่น ๆ กำลังทยอยออกสู่ตลาด ราคาอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นไปตามความต้องการของตลาด แต่มะม่วง เช่น พันธุ์น้ำดอกไม้ราคาปรับตัวลง เพราะผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ได้ให้กรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมแผนเพื่อรองรับแล้ว ทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและพฤติกรรมทางการค้าของผู้ค้า เพื่อไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคและผู้ประกอบการในการแข่งขัน รวมถึงการวางแผนกระจายผลผลิตในช่วงที่ปริมาณออกมากและกระจุกตัว โดยเชื่อมโยงตลาดปลายทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ตลาดกลางผัก ผลไม้ Farm outlets ตลาดนัด Modern trade นอกจากนี้ ยังสนับสนุนเรื่องการแปรรูปผลผลิตเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและยังสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานอีกด้วย และที่ผ่านมาได้จัดอบรมเกษตรกรทั่วประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดอบรมให้เกษตรกรปรับตัวในช่วงภัยแล้งไปแล้วกว่า 8,800 ครั้งทั่วประเทศ ทำให้เกษตรกรรับมือจากปัญหาภัยแล้งได้อย่างเต็มที่และเดินหน้าเชื่อมโยงตลาดสินค้า แต่ขณะนี้จากภัยแล้งหนักและนานอย่างนี้พืชไร่และพืชส่วนไม่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก