'ประพันธ์'รับตลาดทุน ขาดแคลนบุคลากร

'ประพันธ์'รับตลาดทุน ขาดแคลนบุคลากร

"ประพันธ์" รับตลาดทุนขาดแคลนบุคลากร กระทบการระดมทุนบริษัทใหม่ ทำแผนเข้าตลาดหลักทรัพย์ล่าช้า

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ กล่าวว่า ขณะนี้มีบริษัทที่ต้องการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งตลาดเซ็ทและตลาดเอ็มเอไอจำนวนมาก แต่ประสบปัญหาอุตสาหกรรมตลาดทุนขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะผู้สอบบัญชี, นักวิเคราะห์, เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลท. รวมถึงบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน (เอฟเอ) มีงานนำเข้าบริษัทเข้าจดทะเบียนล้นมือ ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทหน้าใหม่ที่ต้องการเข้าระดมทุน ซึ่งปัจจุบันศักยภาพของตลาดรับบริษัทเข้าจดทะเบียนได้เพียง 40 บริษัทต่อปีเท่านั้น ทั้งในตลาดเซ็ทและเอ็มเอไอ

“จากการเดินทางไปนำเสนอข้อมูล พบว่ามีบริษัทหลายแห่งสนใจเข้าระดมทุนจำนวนมาก โดยขณะนี้มีบริษัทที่ต้องการเข้าระดมทุนในตลาดเอ็มเอไอ และมีที่ปรึกษาทางการเงินพร้อมแล้วกว่า 80% แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลกระบวนการต่าง ๆ ทำให้เกิดล่าช้า ซึ่งขณะนี้ ได้ยื่นเรื่องเข้าในแผนพัฒนาตลาดทุนไทยให้เร่งแก้ไข โดยอาจต้องเริ่มจากการสนับสนุนตั้งแต่ระดับนักศึกษาเพื่อเพิ่มบุคลากรในอนาคต” นายประพันธ์ กล่าว