รมว.กต.เชื่อคนไทยพร้อมเข้าสู่เออีซี แนะฝึกฝนด้านภาษา

รมว.กต.เชื่อคนไทยพร้อมเข้าสู่เออีซี แนะฝึกฝนด้านภาษา

"ดอน"เชื่อคนไทยพร้อมเข้าสู่เออีซี แนะคนไทยเน้นฝึกฝนความรู้ด้านภาษา เพื่อใช้ในการสื่อสารกับประเทศสมาชิก

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลังสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมนี้ว่า คนไทยได้รับทราบเรื่องนี้มาล่วงหน้าแล้ว จึงเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความพร้อมไม่แพ้ประเทศอื่น แต่อยู่ที่ว่าเราจะใช้ความพร้อมนี้อย่างไร ในการเข้าสู่ปี 2559 ดังนั้นจึงอยากฝากให้คนไทยให้ความสำคัญกับการฝึกฝนด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาพื้นฐานในการสื่อสารกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้รวมถึงเปิดโอกาสให้แสดงอัตลักษณ์ความเป็นเไทยให้เพิ่มมากขึ้น เพราะเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและคงใช้ประโยชน์จากการเปิดประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มที่ 

“เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหลังวันที่ 31 ธันวาคมนี้ ฟ้าไม่ได้เปลี่ยนสี ฟ้ายังเป็นฟ้าเดิมอยู่ ทุกอย่างยังเหมือนเดิม แต่ความรู้สึกคือเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ จะมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น แต่ความใกล้ชิดจะมากหรือน้อยต้องมีปัจจัยสนับสนุน นั่นคือภาษาพื้นฐานที่ใช้สื่อสารกัน เราจะเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่เจอหน้ากันแล้วจ้องตากัน หรือจะใช้ภาษามือมันก็ไม่พอ เพราะฉะนั้นต้องมีภาษาสนับสนุนนี่คือความรู้สึกพื้นฐาน"รมว.ประเทศ กล่าว 

นายดอน กล่าวอีกว่า การพัฒนาขีดความสามารถของประชาคมอาเซียน ไม่อาจพัฒนาได้ในเวลาอันรวดเร็ว หรือไม่จำเป็นต้องเร่งทำในทันทีทันใด เพราะทุกอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา เช่นเดียวกับในภูมิภาคอื่นที่กว่าเขาจะพัฒนาได้ก็ต้องใช้เวลา 40-50 ปี หรืออาจมากกว่านั้น ยกตัวอย่างเช่น สหภาพยุโรป และก็ไม่ใช่ว่าเมื่อเข้าเป็นสหภาพแล้วจะไม่มีปัญหา แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของประเทศสมาชิกด้วย