ตร.เตือนเด็กแว้นฝ่าฝืนจับเข้าศูนย์อบรม'ตร.-ค่ายทหาร'7วัน

ตร.เตือนเด็กแว้นฝ่าฝืนจับเข้าศูนย์อบรม'ตร.-ค่ายทหาร'7วัน

รอง ผบ.ตร. เตือนเด็กแว้นฝ่าฝืนจับเข้าศูนย์อบรม “ตร.-ค่ายทหาร” 7 วัน

กรณี เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อให้การระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรําคาญ อันตราย และความเสียหายอันเกิดจาก การขับขี่ยานพาหนะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและจัดระเบียบสังคม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 นั้น

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร.  เปิดเผยว่า มาตรการดังกล่าว จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนระยะเวลาในการใช้กฎหมายนี้ ไม่ได้กำหนดเวลาไว้ อาจจะใช้ในระยะยาวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินกรณีเมาแล้วขับจับยึดรถ  ซึ่งสามารถยึดรถได้จำนวน 400 คัน ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ส่วนคนขับจะนำไปอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ หรือค่ายทหารใกล้เคียงพื้นที่ อย่างน้อย 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน หลังจากนั้นจะส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนต่อ

ดังนั้น จึงอยากฝากพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้ตักเตือนกลุ่มเด็กแว้นให้ไปศึกษากฎหมายให้ชัดเจน แม้ว่าไม่มีโทษจำคุก แต่อาจจะทำให้มีเสียประวัติได้ ซึ่งเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี มีเจตนาเพื่อให้เกิดความสุขกับประชาชนทั่วไป และอยากให้เด็กแว้นงดดื่มเหล้า เข้าวัดสวดมนต์ข้ามปีจะดีกว่า