ส.อ.ท. มั่นใจเศรษฐกิจไทยปีหน้าโตไม่ต่ำกว่า 3.5%

ส.อ.ท. มั่นใจเศรษฐกิจไทยปีหน้าโตไม่ต่ำกว่า 3.5%

ส.อ.ท. มั่นใจเศรษฐกิจไทยปีหน้าดีขึ้นกว่าปีนี้ คาดจีดีพีโตไม่ต่ำกว่า 3.5% ชี้ผู้ประกอบการรายใหญ่ความพร้อมทั้งรุกตลาดเออีซีแล้ว

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2559 ว่า จะปรับตัวดีขึ้นกว่าปีนี้ โดยในส่วนของส.อ.ท.ประเมินว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพี น่าจะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.5 ขึ้นไป ส่วนระดับที่ส.อ.ท.ต้องการเห็นคือ เติบโตในระดับร้อยละ 4 ส่วนอัตราการเติบโตเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็นทางการของภาคเอกชน จะต้องรอผลประเมินอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันหรือกกร.อีกครั้งว่า จะสรุปประมาณการจีดีพีปี 2559 จะเติบโตในระดับใด

สำหรับเศรษฐกิจไทยในปีหน้า มีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐตามโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จำนวน 1.7 ล้านล้านบาท ขณะที่การท่องเที่ยวในประเทศปรับตัวดีขึ้นจากยอดนักท่องเที่ยวที่ยังคงเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น การประมูล 4 จี ที่เสร็จสิ้นไปจะช่วยให้เกิดการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานเช่นกัน ด้านการส่งออกยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นบ้าง ขณะที่ระดับราคาน้ำมันเริ่มนิ่ง

ส่วนตลาดประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกลุ่ม CLMV ยังเป็นประเทศที่ไทยสามารถส่งออกสินค้าไปจำหน่ายได้ และออกไปลงทุนได้ สำหรับสิ่งที่เป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2559 อาทิ ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเรื่องนี้ ส.อ.ท.ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำให้เสร็จสิ้นลง เพราะจะช่วยภาคการเกษตรของไทยให้มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น ส่วนอุปสรรสักอีกส่วนที่รัฐบาลต้องบริหารสมดุลให้ดี คือ การเมืองระหว่างประเทศของขั้วอำนาจประเทศมหาอำนาจที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยได้

ส่วนความพร้อมของผู้ประกอบการไทยสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี นั้น จากการสำรวจผู้ประกอบการรายใหญ่พบว่าร้อยละ 80-90 มีความพร้อมทั้งรุกและรับแล้ว โดยแต่ละอุตสาหกรรมมีความพร้อมแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงได้เปรียบประเทศเพื่อนบ้าน เพราะอุตสาหกรรมไทยพัฒนามานานกว่า ส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี มีความพร้อมจำนวนหนึ่งและส่วนใหญ่หากจะต้องออกไปสู่ตลาดนอกประเทศก็จะต้องพึ่งพาบริษัทขนาดใหญ่ให้ช่วยเหลือต่อไป