คกก.พอใจผลตรวจสอบราชภักดิ์

คกก.พอใจผลตรวจสอบราชภักดิ์

คกก.ตรวจสอบผลราชภักดิ์ ชี้พอใจผลสอบ แจง"สตง.-ป.ป.ช."มีอำนาจตามกฎหมาย ชี้เข้ามาตรวจสอบได้

แหล่งข่าวในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รองปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินโครงการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ที่ผ่านมาว่า จากผลการแถลงข่าวที่ออกมา ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ ไม่ได้มีหน้าที่ชี้ว่าใครผิดใครถูกได้ เรามีเพียงหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการจัดสร้างโครงการอุทยานราชภักดิ์ ทั้งตรวจสอบจากงบกลาง งบบริจาค และรายรับรายจ่ายว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบร้อยไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบเราก็ได้ตั้งข้อสังเกตเพื่อนำเรียนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้ว 

สำหรับประเด็นที่ยังเป็นข้อสงสัยมนสังคมกรณีโรงหล่อนั้นแหล่งข่าวในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การตรวจสอบของเรายังได้ข้อมูลไม่ครบ แบบรอบด้าน ซึ่งจะให้เราเอาผลสอบส่วนจากโรงหล่อมาแถลงข่าวอย่างเดียว อย่างนี้มันก็ไม่ได้ เพราะอีกฝ่ายที่เขายังไม่มา เพราะติดหมายศาลทหาร ก็จะทำไม่ได้ เหมือนเป็นการแถลงข่าวให้ฝ่ายเดียวโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่มาให้ข้อมูล ประกอบกับต้องเข้าใจด้วยคณะกรรมการของเราไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะไปเรียกให้มาได้ เรามีเพียงทำหนังสือเชิญไปก็เท่านั้น 

เมื่อถามว่าหลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว หน่วยใดใดจะรับไปดำเนินงานต่อ แหล่งข่าวในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ต้องเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เลย โดยเฉพาะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) ก็เข้ามาดำเนินการที่จะตรวจสอบการใช้งบอะไรต่างๆ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขณะเดียวกันเมื่อคณะกรรมการฯของเราจัดทำเอกสารอะไรต่างๆเสร็จตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม ศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช.) ของกระทรวงยุติธรรมก็มารับเอกสารไปแล้ว อย่างไรก็ตามขอย้ำว่าเราไม่ได้โยนงานไปให้หน่วยงานที่มีอำนาจรับไปทำ เพียงแต่หน่วยงานดังกล่าวนั้นสามารถเข้ามาตรวจสอบได้เลย 

“ผมต้องขอให้เข้าใจว่าคณะกรรมการชุดนี้เป็นแบบเฉพาะกิจทีไม่ได้มีอำนาจทางกฎหมายเลย ไม่ว่าประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการทุกคนล้วนเป็นข้าราชการ และยังมีงานทำอยู่ ฉะนั้นการที่เราตรวจสอบภายในเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่มีคำสั่งกระทรวงกลาโหม เมื่อ 26 พฤศจิกายน ได้ผลออกมาอย่างนี้ เราก็พอใจแล้ว อีกอย่างเราทำงานกันในวันหยุด มืดๆค่ำ ได้ออกมาเท่านี้ผมดีรับได้แล้ว ส่วนใครจะคิดเห็นว่าอย่างไร ไม่พอใจ ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร” แหล่งข่าวในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าว