'พรเพชร'เผย สนช.เร่งพิจารณากฎหมาย

'พรเพชร'เผย สนช.เร่งพิจารณากฎหมาย

“พรเพชร”เผยสนช.เร่งพิจารณากฎหมาย ทั้งกม.จัดตั้งศาลอาญา-เศรษฐกิจดิจิตอล พร้อมศึกษากม.ประกอบรธน.เกี่ยวกับการเลือกตั้งก่อนร่างแรกเสร็จ

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวถึงการทำงานของสนช.หลังปีใหม่ว่า จะเน้นการพิจารณากฎหมายที่อยู่ในชั้นของกรรมาธิการ โดยเฉพาะกฎหมายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการคือ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบพ.ศ...ซึ่งรัฐบาลให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว รอส่งมาให้สนช.เร็วๆนี้ ซึ่งสนช.คงไม่สามารถพิจารณา 3 วาระได้ จะต้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศาลยุติธรรม ตำรวจ ปปช. ปปง. สตง.มาให้ความเห็นด้วย เท่าที่เห็นเนื้อหาเบื้องต้นจะกำหนดให้กระบวนการไต่สวนในศาลดังกล่าวมี 2 ชั้นคือศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ แต่ส่วนตัวอยากให้จบที่ศาลฎีกา ทั้งนี้สนช.จะพิจารณาผ่านกฎหมายฉบับนี้ให้เร็วที่สุดแต่ต้องมีความรอบคอบ ไม่ทิ้งหลักการร่างกฎหมายที่ดี นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอีกฉบับที่อยากให้รัฐบาลรีบส่งมา คือกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งเป็นกฎหมายที่เข้าใจยากทำให้รัฐบาลต้องพิจารณารายละเอียดรอบคอบก่อน แต่เป็นกฎหมายสำคัญที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ขณะเดียวกันที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ของสปท.จะส่งมาให้สนช. แต่คงต้องผ่านการกลั่นกรองของครม.ก่อน 

นายพรเพชร กล่าวว่า ส่วนแนวทางการพิจารณาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของสนช. คงต้องศึกษาเนื้อหารัฐธรรมนูญร่างแรกของกรธ.ที่จะออกมาในปลายเดือน ม.ค.เพื่อนำมาวิเคราะห์ และส่งความเห็นกลับไปให้กรธ. ว่าควรปรับปรุงแก้ไขในส่วนใด ตลอดจนนำร่างแรกมาพิจารณาว่ามีเรื่องใดที่จะไปทำเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ดูแล้วคงมีหลายเรื่องที่ต้องนำไปออกเป็นกฎหมายลูก โดยเฉพาะเรื่องสำคัญที่สนช.จะต้องเร่งพิจารณาคือกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จะต้องทำให้เสร็จให้ทันตามโรดแมป อย่างไรก็ตามสนช.สามารถวางแนวทางกฎหมายดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ ไม่ต้องรอให้ร่างแรกเสร็จ เนื่องจากขณะนี้เริ่มเห็นทิศทางร่างรัฐธรรมนูญของกรธ.แล้ว ทั้งนี้กรธ.คงต้องฟังสนช.ให้มาก เพราะกรธ.ต้องส่งกฎหมายมาให้สนช.พิจารณาเพื่อออกเป็นกฎหมายลูก 

นายพรเพชร กล่าวว่า สำหรับการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราว ในกรณีที่รัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติคงไม่ต้องเป็นห่วงประเด็นนี้ เพราะนายกฯบอกแล้วว่าคสช.พร้อมรับผิดชอบเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้ ทั้งนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวเป็นหน้าที่ของคสช. ครม. ที่จะพิจารณาร่วมกัน เชื่อว่าจะมีหนทางออกในเรื่องนี้ แต่ขณะนี้คงต้องเน้นหลักการขอให้รัฐธรรมนูญผ่านการทำประชามติไปก่อน