6 วัน คสช.ยึดรถ 'เมาแล้วขับ' 612 คัน

6 วัน คสช.ยึดรถ 'เมาแล้วขับ' 612 คัน

คสช. เผย 6 วันยึดรถเมาแล้วขับ 612 คัน พร้อมเข้มมาตรการ "ดื่มไม่ขับ" สร้างความปลอดภัยปีใหม่

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงอำนวยความสะดวก พร้อมกับเข้มงวดในมาตรการสร้างความปลอดภัยในการสัญจรให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยปรากฎว่าในวันที่ 30 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีประชาชนจำนวนมากออกเดินทางและใช้เส้นทางอย่างหนาแน่น ทั้งถนนสายหลักและสายรอง ขณะเดียวกัน คสช.โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ตำรวจ และฝ่ายปกครองยังร่วมกันตั้งจุดตรวจ และความสะดวกให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ โดยผู้ใช้เส้นทางส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี มีเพียงบางส่วนที่ยังไม่ทราบในมาตรการเข้มงวด "ดื่มไม่ขับ" ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงพร้อมใช้วิธีการทางสังคมควบคู่ด้วย

สำหรับสถิติการตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ในระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.2558 มีดังนี้ ในส่วนรถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 3,055 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถจักรยานยนต์ไว้ 334 คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 3,395 คน สำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 1,654 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบขับขี่ไว้ 176 คน ยึดรถยนต์ 9 คัน ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 1,555 คน โดยตลอด 6 วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 25-30 ธ.ค.2558 เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการ ดื่มไม่ขับไว้แล้ว 612 คัน แยกเป็นรถจักรยานยนต์ 547 คันและรถยนต์ 65 คัน และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด รถจักรยานยนต์ 4,375 คน รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคล 2,219 คน

อย่างไรก็ตาม คสช.และรัฐบาลมีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนระหว่างการสัญจร จึงขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามกฎจราจรและคำนึงถึงสวัสดิภาพในการเดินทางเป็นสำคัญ ทั้งนี้หากมีปัญหาในระหว่างการเดินทาง สามารถขอรับการช่วยเหลือได้จากเจ้าหน้าที่ที่จุดบริการประชาชนตามเส้นทางต่างๆ