'คณิณ'ระบุพรบ.จัดตั้งศาลทุจริต ผิดหลักกฎหมาย

'คณิณ'ระบุพรบ.จัดตั้งศาลทุจริต ผิดหลักกฎหมาย

"คณิณ"ระบุพ.ร.บ.จัดตั้งศาลทุจริตผิดหลักกฎหมายลูกเกิดก่อนกฎหมายแม่ แนะชะลออย่าเพิ่งให้สนช. พิจารณา

นายคณิน บุญสุวรรณ อดีต ส.ส.ร.ปี 40 ได้กล่าวถึงกรณีที่ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ...... และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาก่อนเสนอไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเพื่อพิจารณาคดีอาญาที่เกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบโดยเฉพาะ ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นการจัดตั้ง “ศาลพิเศษ”หรือไม่ ถ้าเป็นศาลพิเศษจริง ต้องรอให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่บัญญัติไว้ให้มีศาลพิเศษเช่นว่านั้น เสียก่อนแล้วจึงไปออกเป็นพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลในภายหลัง ซึ่งหมายความว่าต้องมีกฎหมายแม่เสียก่อนจึงจะออกเป็นกฎหมายลูกได้ แต่นี่รัฐบาลกำลังจะเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลฯ ต่อ สนช. เพื่อตราเป็นพระราชบัญญัติก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญออกมาใช้บังคับ จึงเท่ากับออกกฎหมายลูกไว้รอกฎหมายแม่ ซึ่งเป็นเรื่องประหลาด 

นายคณิน กล่าวว่า จะแน่ใจได้อย่างไรว่า ถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัย ฯ กำหนดให้มี ศาลพิเศษ เพื่อพิจารณาคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเฉพาะแล้วประชาชน จะยอมรับและจะสามารถผ่านการออกเสียงประชามติ ? ถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ หรือมีบัญญัติไว้แต่ไม่ผ่านประชามติ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวซึ่งสภานิติบัญญัติ ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว จะทำอย่างไร ? เพราะจะกลายเป็นศาลที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่มีรัฐธรรมนูญรองรับ 

ที่สำคัญ การตราพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติเป็นการจำกัดสิทธิของพลเมืองอย่างเช่นฉบับนี้ ต้องระบุบทมาตราในรัฐธรรมนูญที่จะจำกัดสิทธิดังกล่าวด้วย แต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญใหม่ยังไม่เกิดแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าจะจำกัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญในมาตราใด ? 

ดังนั้น จึงอยากจะเสนอแนะว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ถ้าคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จแล้วให้เก็บรอไว้ก่อนอย่าเพิ่งส่งให้ สนช. พิจารณา รอจนกว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะประกาศใช้เสียก่อน ส่วนการที่คิดว่าไม่ต้องรอรัฐธรรมนูญก็ได้ พอ สนช. ให้ความเห็นชอบก็นำไปประกาศใช้แล้วจัดตั้งศาลใหม่ได้เลย ต้องถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ และรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อผลที่ จะตามมา ถึงแม้จะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ตาม 

ส่วนกรณีที่รัฐบาลอ้างว่า เหตุผลที่ต้องเสนอร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริต ก็เนื่องจาก การพิจารณาคดีทุจริตเมื่อเข้าสู่กระบวนการของศาลยุติธรรมตามปกติจะล่าช้ามากเพราะต้องสู้กันถึง สามศาล ทำให้ไม่สามารถเอาผิดเอาโทษผู้ที่ทุจริตต่อบ้านเมืองได้อย่างรวดเร็วชนิด "กรรมติดจรวด" ได้ จึงจำเป็นต้องจัดตั้งศาลขึ้นมาพิจารณาคดีอาญาทุจริตโดยเฉพาะนั้น นายคณิน กล่าวว่า ในการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมตามปกตินั้นล่าช้ามากจริง แต่เป็นความล่าช้าที่เกิดกับการพิจารณาคดีอาญาทั่วไปทั้งหมด และเป็นมานานแล้ว ความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมดังกล่าวก็เป็นความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับคดีความ รวมถึงครอบครัวของพวกเขาเหล่านั้นด้วย จึงถือเป็น ความเดือดร้อนในวงกว้างและเป็นปัญหาในระดับชาติ ไม่ใช่แค่เฉพาะคดีอาญาทุจริตเท่านั้น 

นายคณิน กล่าวในสุดว่า การคิดแก้ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมจึงเป็นเรื่อง ที่ถูกต้องและควรจัดเป็น"วาระแห่งชาติ"ด้วยซ้ำ แต่ต้องเป็นการแก้ไขกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ตั้งแต่พนักงานสอบสวน อัยการ และศาล ไม่ใช่แยกคดีอาญาทุจริต ซึ่งมีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของคดีอาญาทั่วไปทั้งหมด ออกมาจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อพิจารณาโดยเฉพาะ แล้วปล่อยให้คดีอาญาทั่วไปดำเนินการอย่างล่าช้าเหมือนเดิม ซึ่งนอกจากจะไม่แก้ปัญหาแล้ว ยังจะสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก คือ การจัดตั้งศาลพิเศษขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามในทางการเมือง ซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งและความสับสนต่อกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นไปอีก