7 วันอันตราย 2 วัน ดับ 104 ราย เจ็บ 1,080

 7 วันอันตราย 2 วัน ดับ 104 ราย เจ็บ 1,080

7 วันอันตราย 2 วันฉลองปีใหม่ดับ 104 ราย เจ็บ 1,080 ราย - 2 จังหวัดไม่มีอุบัติเหตุ 27 จังหวัดไร้ตาย สั่งจนท.คุมเข้มพื้นที่เคาท์ดาวดูแลความป

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ( ศปถ. ) รายงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ถือเป็นวันที่ 2 ของช่วง 7 วันอันตราย ในการรณรงค์ “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559” ของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ที่มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมมือของรวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

โดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 กล่าวว่า ได้เกิดอุบัติเหตุ 590 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 65 ราย ผู้บาดเจ็บ 624 คน ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 20.20 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 16.87 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 84.67 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 65.42 บนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 35.76 ถนนใน อบต. และหมู่บ้าน ร้อยละ 34.07 

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 2 วัน ตั้งแต่ 29 – 30 ธ.ค.58 ได้เกิดอุบัติเหตุรวม 1,029 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 104 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 1,080 คน โดยมีจังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุมี 2 จังหวัด ได้แก่ สมทุรปราการ และหนองคาย ซึ่งจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ยอดตายเป็นศูนย์ มี 27 จังหวัด ทั้งนี้จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ ราชบุรี 32 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ชลบุรี และเพชรบุรี มีจำนวน 5 รายเท่ากัน และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่ สุพรรณบุรี 45 คน 

ขณะที่จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครปฐม และบุรีรัมย์ (19 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครปฐม สกลนคร สุรินทร์ นครราชสีมา อุดรธานี กาญจนบุรี และลพบุรี (3 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ สุพรรณบุรี (35 คน) 

สำหรับช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 29.66 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 51.02 ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,103 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,466 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 634,372 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 96,635 ราย มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 28,324 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 26,820 ราย 

“วันนี้เป็นวันแรกของวันหยุด ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่ทยอยเดินทางถึงที่หมาย ขณะที่บางส่วนอยู่ระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้สั่งการจังหวัดดำเนินมาตรการป้องกันในมิติเชิงพื้นที่อย่างเข้มข้น เน้นดูแลถนนสายหลักที่เป็นเส้นทางสู่ภูมิภาคต่างๆ เส้นทางที่เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัด โดยให้เชื่อมโยงประสานการปฏิบัติการของจุดตรวจในแต่ละพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชน เฝ้าระวังถนนสายรองและเส้นทางที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะจุดเสี่ยงอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จุดตัดทางรถไฟที่เป็นทางลักผ่าน รวมถึงกำชับจุดตรวจเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจจับผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ และกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย" รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าว

นางกอบกาญจน์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต่อนรับปีใหม่ จึงได้กำชับจังหวัดดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่จัดงานรื่นเริง (Count down) เป็นพิเศษ ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวให้วางมาตรการ ดูแลนักท่องเที่ยว ทั้งเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังประจำเส้นทางที่มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยกวดขัน ความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสาธารณะ และจัดจุดบริการสำหรับเป็นจุดพักรถระหว่างทาง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและรองรับการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชน 

ด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (1 ม.ค.59) คาดว่า ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางถึงภูมิลำเนาและท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่แล้ว นายกรัฐมนตรีห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน จึงได้สั่งกำชับให้ ศปถ.ประสานจังหวัดปรับแผนดูแลความปลอดภัยทางถนนของประชาชน โดยเพิ่มความเข้มข้นของจุดตรวจและด่านชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานเฉลิมฉลอง กวดขันผู้ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับ รวมถึงจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเป็นที่จอดพักของผู้ขับขี่ที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมขับรถ โดยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร สนธิกำลังดูแลเส้นทางสายรอง เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบลหมู่บ้านเป็นพิเศษ โดยใช้มาตรการทางสังคมและชุมชน เพื่อป้องปรามผู้ขับขี่ ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามขอฝากเตือนประชาชนเฉลิมฉลองและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัย ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว ใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ 2559 เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความปลอดภัย