ภาวะเงินตราต่างประเทศ (30 ธ.ค.58)

ภาวะเงินตราต่างประเทศ (30 ธ.ค.58)