ทวิตเตอร์คุมเข้มผู้ใช้หัวรุนแรง

ทวิตเตอร์คุมเข้มผู้ใช้หัวรุนแรง

ทวิตเตอร์ ออกกฎห้ามโพสต์ข้อความที่ส่อถึงความรุนแรงและคุกคามผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเฝ้าระวังการเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งของกลุ่มก่อการร้าย

ทวิตเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม ออกแถลงการณ์เมื่อวันอังคารว่าจะไม่ยอมเพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่เป็นการกลั่นแกล้ง ข่มขู่ หรือสร้างความหวาดกลัวแก่ผู้อื่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อละเมิดสิทธิในการแสดงออก แม้จะยังคงเคารพและสนับสนุนในความแตกต่างหลากหลายทางด้านความเชื่อและความคิด แต่จำเป็นเป็นต้องมีมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการกระทำที่ล้ำเส้นไปสู่ความรุนแรง โดยจะระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ที่มีลักษณะแพร่กระจายแนวคิดที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง หรือการโพสต์ข้อความที่คุกคามต่อผู้อื่น

นอกจากนี้ ข้อความที่โพสต์ จะต้องไม่แสดงถึงการสนับสนุนความรุนแรง หรือการโจมตีโดยตรง หรือการข่มขู่ ต่อผู้อื่น เกียวกับเรื่องเชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด รสนิยมทางเพศ เพศสภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ การนับถือศาสนา อายุ ความพิการ หรือโรค

ที่ผ่านมา ผู้ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก ไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊ค ถูกกดดันอย่างหนักจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปหรืออียูหรือสหรัฐ ให้มีมาตรการควบคุมที่จริงจังกว่านี้ในการคัดกรอง เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือที่กลุ่มหัวรุนแรงใช้เผยแพร่แนวคิดและปลุกระดม โดยรายงานจากสถาบันบรูคกิงส์เมื่อเดือน มี.ค. 2558 ประเมินว่า ระหว่างช่วงเดือน ก.ย. - ธ.ค. ปีที่แล้ว มีบัญชีผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มไอเอสอย่างน้อย 46,000 ราย