ตำรวจแถลงปฏิทินหมายจับคดีค้ามนุษย์

ตำรวจแถลงปฏิทินหมายจับคดีค้ามนุษย์

ตำรวจแถลงหมายจับผู้ต้องหาคดีความผิดค้ามนุษย์ เป็นไปตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ

พลต.ต.กรไชย คล้ายคลึง ผบก.ปคม. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปัญญา ปิ่นสุข รอง ผบก.ปคม. พ.ต.อ.ธรากร เลิศพรเจริญ ผกก.กก.1 บก.ปคม. และ นายปภพ เสียมหาญ ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชยและการพัฒนา ร่วมแถลงข่าวเรื่องปฏิทินหมายจับคดีความผิดค้ามนุษย์และการจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์ 

พล.ต.ต.กรไชย กล่าวว่า ปฏิทินหมายจับผู้ต้องหาคดีความผิดค้ามนุษย์ เป็นไปตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดนโยบายหลายด้าน และหนึ่งในนั้น คือ เร่งรัดติดตามจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์และความผิดเกี่ยวเนื่องตามหมายจับคดีค้างเก่า 

พล.ต.ต.กรไชย กล่าวอีกว่า ทาง บก.ปคม. เร่งรัดจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่าจึงได้จัดทำปฏิทินหมายจับ ปี 2558 ซึ่งคัดเลือกหมายจับผู้ต้องหาในคดีเครือข่ายค้ามนุษย์ที่สำคัญ 34 ราย และสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในปฏิทินดังกล่าวได้ 17 ราย แยกเป็น คดีค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี 7 หมาย , คดีค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานในเรือประมง 10 หมาย และ คดีความผิดที่เกี่ยวเนื่อง (กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี ซึ่งไม่ใช่ภริยาหรือสามีของตนฯ) 1 หมาย อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ต้องหาตามหมายจับในส่วนที่เหลือจะได้เร่งรัดดำเนินการสืบสวนจับกุมต่อไป "สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสจนไปสู่การจับกุมจะมีรางวัล 10,000 บาท โดยเป็นเงินงบประมาณจากกองทุนของ บก.ปคม. เพื่อหวังให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากเทียร์ 3 จะส่งผลให้บ้านเมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้นและป้องกันไม่ให้คนร้ายมีที่ยืนในสังคม

พล.ต.ต.กรไชย กล่าวเพิ่มว่า สำหรับการจับทำคู่มือการปฎิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นั้นเพื่อให้การทำงานป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. สั่งการให้ บก.ปคม. เป็นเจ้าภาพจัดทำคู่มือดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติงานให้ตำรวจทั่วประเทศ โดยมอบหมาย พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศพดส.ตร.) เป็นผู้ควบคุมการจัดทำ เดิม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เคยร่วมกับมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาได้จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการจัดทำคู่มือดังกล่าว แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้สามารถใช้ปฎิบัติหน้าที่ได้ตามสภาวการณ์ปัจจุบัน เบื้องต้น บก.ปคม. ประสานกับทางมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา และได้รับแจ้งว่ายินดีเข้าร่วมจัดทำคู่มือในครั้งนี้ และรับเป็นผู้จัดหางบประมาณในการดำเนินการทั้งหมด อีกทั้ง ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โดยคุณวาสนา เก้านพรัตน์ และคณะ จะเข้าร่วมการจัดทำคู่มือในครั้งนี้ด้วย ซึ่ง บก.ปคม. จะเร่งรัดดำเนินการจัดทำให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว