อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (30 ธ.ค.58)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (30 ธ.ค.58)