ธปท.ชี้มาตรการช้อปปิ้ง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ธปท.ชี้มาตรการช้อปปิ้ง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ธปท. ชี้มาตรการช้อปปิ้งช่วงปลายปีเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจ เร่งการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคเร็วขึ้น

นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักนโยบายเศรษบกิจการเงิน ธปท. กล่าวว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีที่ให้ประชาชนนำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ ระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน 15,000 บาทนั้น เป็นปัจจัยบวกสำหรับประมาณการณ์เศรษฐกิจไทย ทำให้ผู้บริโภคบางส่วนมีการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการเร็วขึ้น แต่ธปท.ยังประเมินตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้ เพราะยังมีเวลาจนถึงสิ้นปีในการจับจ่ายสินค้าและบริการ

ดังนั้น ธปท. ยังไม่ได้รวมมาตรการดังกล่าวในการประเมินจีดีพีปีนี้ ที่คาดว่าเติบโตร้อยละ 2.8 และ ปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.5 ประกอบกับเดือนพฤศจิกายน มีปัจจัยเสริมชั่วคราวมาจากการเร่งซื้อรถยนต์ก่อนการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตในปี 2559 ส่งผลให้การใช้จ่ายภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 3.7 มีทิศทางปรับดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 หมวดรถยนต์ติดลบน้อยลงจากหดตัวร้อยละ 13 เหลือหดตัวเพียงร้อยละ 1 แต่คาดว่ายอดขายรถยนต์จะแผ่วลงบ้างในช่วงต้นปี 2559 หลังจากการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตเริ่มบังคับใช้แล้ว

นอกจากนี้ยังได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ทำได้ดีต่อเนื่องขยายตัวร้อยละ 17 เป็นการลงทุนในโครงการด้านคมนาคมและชลประทาน สนับสนุนเศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน 2558 ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ส่วนการส่งออกเดือนพฤศจิกายน ยังเป็นปัจจัยลบที่กดดันเศรษฐกิจไทย หดตัวร้อยละ 6.6 เนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าคือ จีนและอาเซียน ยังชะลอตัว ราคาสินค้าส่งออกที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันยังได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับลง แต่การส่งออกในบางหมวดสินค้ายังขยายตัวดี เช่นรถยนต์ที่มีการส่งออกรถรุ่นใหม่ มีการส่งออกอีโคคาร์ไปยุโรปและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ โดยเฉพาะส่วนประกอบเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ ส่งผลให้ทิศทางการลงทุนของเอกชนในกลุ่มยานยนต์ดีขึ้นชั่วคราว แต่ภาพรวมการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงอยู่ในระดับต่ำเพราะธุรกิจยังมีกำลังการผลิตเพียงพอ

ขณะที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำติดลบร้อยละ 0.97 ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง โดยธปท.คาดว่าเงินเฟ้อจะกลับมาสู่กรอบที่ร้อยละ 1-4 ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 แต่ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันในตลาดโลก หากราคายังปรับลงต่ำกว่า 43 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยที่ธปท.ประเมิน ระยะเวลาที่เงินเฟ้อจะกลับสู่ระดับปกติคงจะใช้เวลาออกไปอีก อย่างไรก็ตามในภาวะที่เงินเฟ้อไม่มีปัญหา ธปท.จะให้น้ำหนักนโยบายการเงินกับความเสี่ยงด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจ