บขส.สั่งปรับเจ้าของรถร่วม หลังขายตั๋วเกินราคา

บขส.สั่งปรับเจ้าของรถร่วม หลังขายตั๋วเกินราคา

บขส.สั่งปรับเจ้าของรถร่วมบริการ 3 ราย หลังตรวจสอบพบจำหน่ายตั๋วโดยสารเกินราคา ชี้พบเห็นกระทำผิดแจ้งได้ที่สายด่วน 1584

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า ตามที่มีผู้โดยสารร้องเรียน เรื่องการจำหน่ายตั๋วเกินราคา และส่งผู้โดยสารไม่ถึงปลายทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ บขส. ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลรถร่วมบริการ ได้ตรวจสอบและพบว่า มีการกระทำผิดจริง จึงได้สั่งปรับเจ้าของรถร่วมบขส. ประกอบด้วย บริษัท ศรีทะวงศ์ จำกัด , บริษัท ทันจิตต์ทัวร์ จำกัด , บริษัท ชัยนาททัวร์ จำกัด ฐานเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกำหนด ในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาททั้ง 3 ราย ส่วนบริษัท ศิริรัตนพล จำกัด (ขายตั๋ว ช่องที่ 1 ในนามบริษัท ณ.ศิริโค๊ช VIP จำกัด) ได้กระทำความผิดซ้ำ จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 10,000 บาท และให้ปิดช่องขายตั๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะที่บขส. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลรถร่วมฯ บริการ บขส. กรมการขนส่งทางบกในฐานะนายทะเบียนได้ทำการเปรียบเทียบปรับ บขส. เป็นเงิน 20,000 บาท

รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า หากประชาชนพบว่ามีการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว สามารถร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง