'นพดล'ติงปปช.ตีตกคดี'อภิสิทธิ์-สุเทพ-อนุพงษ์-พวก'สลายแดง

'นพดล'ติงปปช.ตีตกคดี'อภิสิทธิ์-สุเทพ-อนุพงษ์-พวก'สลายแดง

"นพดล"ตั้งข้อสังเกต ทำไม ป.ป.ช.ชุดเก่าลงมติคดี"อภิสิทธิ์-สุเทพ-อนุพงษ์-พวก" ทั้งที่แค่รักษาการ ไม่รอชุดใหม่

นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่าตามที่คณะกรรมการ ปปช.มีมติให้ข้อกล่าวหาที่มีต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ กรณีการสลายการชุมนุมตกไปนั้น ความจริงกรรมการ ปปช. หลายคนพ้นจากวาระแล้ว และรักษาการอยู่ และเนื่องจาก เรื่องนี้มีความสำคัญและการมีมติไปทางหนึ่งทางใดย่อมมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ขอถามว่าทำไมไม่รอให้คณะกรรมการ ปปช. ชุดใหม่ที่พึ่งได้รับการสรรหาและเห็นชอบเป็นผู้ไปพิจารณาเรื่องนี้ เพราะจะทำให้เกิดความรอบคอบและสามารถไต่สวนกรณีนี้ได้อย่างเต็มที่ หวังว่ากรรมการ ปปช. ชุดใหม่ที่พึ่งได้รับการเห็นชอบจาก สนช. จะทำหน้าที่ในองค์กรอิสระที่มีความสำคัญอย่างเช่นคณะกรรมการ ปปช.นี้ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีอคติต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดและมีมติตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน

เพราะคณะกรรมการ ปปช. มีอำนาจมากตามรัฐธรรมนูญ ถ้าได้คนดีและมีความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิเสธการแทรกแซงจากภายนอก จะทำให้มติได้รับการยอมรับและไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งในสังคม และถือเป็นความโชคดีของคนไทย ตนเห็นว่าความยุติธรรมเท่านั้นที่จะนำไปสู่ความปรองดอง จึงขอฝากกรรมการ ปปช.ชุดใหม่ที่จะเข้าทำหน้าที่ โปรดอำนวยความยุติธรรมให้คนไทยอย่างเท่าเทียมกันด้วย