ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (30 ธ.ค. 58)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (30 ธ.ค. 58)