สถานการณ์ยาง วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558

สถานการณ์ยาง วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558

ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน 35.80 บาท/กก. และ 37.12 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.31 บาท/กก. และ 0.43 บาท/กก.

ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลาปรับตัวลดลงทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน แตะระดับ 35.80 บาท/กก. และ 37.12 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.31 บาท/กก. และ 0.43 บาท/กก. เนื่องจากการชะลอตัวของผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะต้องรอคำสั่งซื้อช่วงหลังปีใหม่ ประกอบผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคายางยังมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากราคาน้ำมันดิบตลาดโลก เริ่มฟื้นตัวจากกระแสคาดการณ์ว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ จะปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สอง และจากตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้นในเดือนธันวาคม


ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา สถานการณ์ยาง วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558

ยางแผ่นดิบ                                   35.80 บาท/กก.
ยางแผ่นรมควันช้้น 3                         37.12 บาท/กก.
น้ำยางสด ณ โรงงาน                         30.00 บาท/กก.
เศษยาง (100%) ณ โรงงาน               31.00 บาท/กก.ที่มา: สถาบันวิจัยยางพารา กรมวิชาการเกษตร