นายกฯ สั่งรอฟังผลอุทยานราชภักดิ์จากกลาโหมวันนี้

นายกฯ สั่งรอฟังผลอุทยานราชภักดิ์จากกลาโหมวันนี้

"พล.อ.ประยุทธ์" สั่งรอฟังผลสอบปมทุจริตอุทยานราชภักดิ์ จากกระทรวงกลาโหมวันนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงการตรวจสอบทุจริตโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ว่า ให้รอผลการแถลงของคณะกรรมการตรวจสอบของกระทรวงกลาโหมในวันนี้ (30 ธ.ค.58) ซึ่งหากมีเรื่องใดที่ยังไม่ชัดเจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สามารถเข้ามาตรวจสอบต่อได้ จึงอยากให้เข้าใจในกระบวนการตรวจสอบและการดำเนินงานในระบบราชการ

สำหรับรายชื่อข้าราชการที่เกี่ยวข้องการทุจริตรอบที่ 3 นั้น ตนเองยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งจะต้องส่งรายชื่อให้กระทรวง หรือต้นสังกัดตรวจสอบพยานหลักฐานตามขั้นตอนก่อน ไม่สามารถลงโทษได้ทันทีเพราะต้องให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย หากพบว่าทำความผิด กระทรวงสามารถลงโทษตามอำนาจที่มีและเหมาะสมกับฐานความผิด เช่น การปรับ ย้าย หรือ ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ขณะที่ฐานความผิดอื่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาตรวจสอบให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม โดยสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือการตรวจสอบและการทำให้การบริหารราชการแผ่นดินไม่ทับซ้อนกับอำนาจทางการเมือง ไม่ทำให้เกิดช่องโหว่ในการทุจริตคอรัปชั่นในอนาคต

ด้านความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทางรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติ เช่น ด้านกฎหมายที่มีความจำเป็นและเป็นตามหลักสากล การวางโครงสร้างคมนาคมที่จะเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน การผลิตบุคคลากรให้สอดคล้องต่อความต้องในประเทศ และการส่งออกบุคลากรไปทำงานยังประเทศเพื่อบ้าน แต่สิ่งที่เป็นกังวล คือ เรื่องความมั่นคงโดยเฉพาะการข้ามแดนที่หลายฝ่ายเรียกร้องในเรื่องความสะดวกและรวดเร็ว แต่รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องการตรวจสอบ และเรื่องการรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้ได้ ซึ่งเวลานี้ก็ถือว่ามีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว