ROBINS - ซื้อ

ROBINS - ซื้อ

ได้ปัจจัยบวกจากมาตรการช็อปเพื่อชาติ

ยอดขายในช่วงเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นจากมาตราการลดภาษี – จากมาตรการ “ช็อปเพื่อขาติ” ที่ออกโดยกระทรวงการคลังเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในสิ้นปีระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 2015 มาตรการดังกล่าวกำหนดให้สามารถนำเงินที่ใช้ซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เสียภาษีเงินได้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการลดภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท และกระทรวงการคลังคาดว่าจะช่วยกระตุ้น GDP ได้ราว 0.1-0.2%

มองหุ้นกลุ่มค้าปลีกที่ได้ประโยชน์ได้แก่กิจการที่ขายสินค้าที่มีราคาเฉลี่ย/ชิ้นสูง – สำนักวิจัยทิสโก้คาดว่ากิจการที่จะได้ประโยชน์จากยอดการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้แก่ CPN, ROBINS, HMPRO เป็นหลักเนื่องจากขายสินค้าที่มีราคา/ชิ้นค่อนข้างสูงและเป็นช่วงที่คนซื้อของขวัญปีใหม่ มากกว่าร้านสะดวกซื้อที่มียอดค่าใช้จ่ายต่อบิลที่ต่ำ

สำนักวิจัยทิสโก้ชอบ ROBINS มากสุดในกลุ่มเนื่องจากปัจจุบันซื้อขายที่ PER ต่ำสุดในรอบ 4 ปี – ด้วยแนวโน้มการดำเนินงานที่จะโตขึ้น 16 – 21% ในปี 2016-2017F ประกอบกับซื้อขายที่ PER 24.2 เท่าถูกสุดในรอบ 4 ปีและคิดเป็น Forward PER เพียง 20.7 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 22 เท่า โดยการดำเนินที่เพิ่มขึ้นจะมาจากแนวโน้มการบริโภคที่เริ่มฟื้นตัว, การเปิดสาขาใหม่ 2 สาขาในช่วง 4Q15 ได้แก่สาขาแม่สอดและศรีสมานและสาขาใหม่เป็น Format Life Style Center ซึ่งจะหนุนรายได้จากค่าเช่าในอนาคต

แนะนำให้ “ซื้อ” โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 48 บาท - กำไรในงวด 9M15 อยู่ที่ 1.366 พันล้านบาท (+2.5%) คิดเป็น 68% ของประมาณการทั้งปี FY15 ของสำนักวิจัยทิสโก้ที่ 2.01 พันล้านบาท (ในอดีตอยู่ที่ 70%) แม้ว่ากำไรในงวด 9M15 จะค่อนข้างต่ำกว่าในอดีต แต่สำนักวิจัยทิสโก้เชื่อว่าราคาหุ้นได้รับผลกระทบจากการบริโภคที่ซบเซาไปแล้ว นอกจากนี้สำนักวิจัยทิสโก้คาดว่ากำไรในช่วง 4Q15 ของ ROBINS จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลจับจ่ายใช้สอย, มาตราการภาครัฐและการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น (อ.แม่สอด) ซึ่งจะช่วยหนุนกำไรในช่วง 4Q15 ดังนั้นสำนักวิจัยทิสโก้ยังคงประมาณการเดิม