เมียนมาเล็งออกยุทธศาสตร์ป้องกันเหตุกองดินถล่ม

เมียนมาเล็งออกยุทธศาสตร์ป้องกันเหตุกองดินถล่ม

เมียนมาเล็งพิจารณาออกยุทธศาสตร์ 3 อย่างป้องกันเหตุกองดินถล่ม หลังจากเกิดเหตุ 2 ครั้งในเขตเหมืองหยกเมื่อเร็วๆนี้ มีผู้เสียชีวิตรวมกว่า 100 คน

นายถั่น ตุน อ่อง รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเหมืองแร่เมียนมาแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันจันทร์ว่า ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้แก่การห้ามทำเหมืองหยกในเขตลอนขิ่นและเขตพากัน การห้ามออกนอกเคหสถานยามวิกาลในเขตเหมือง หรือการใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่เสี่ยง

ความเคลื่อไหวนี้มีขึ้นหลังเกิดเหตุกองดินถล่มในเขตทิ้งกองดินใกล้เขตพากันเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน และ 26 ธันวาคม มีผู้เสียชีวิตรวมกันกว่า 100 คน โดยทางการโทษว่าสาเหตุเกิดจากการทำเหมืองมากเกินไป

เฉพาะปีนี้ปีเดียวเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว 8 ครั้ง ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่เข้าไปคุ้ยกองดินที่บริษัทเหมืองหยกนำไปกองทิ้งไว้ หวังพบหยกมีค่าปะปนอยู่ในกองดิน ปัจจุบันมีแรงงานเข้าไปอยู่ในเขตพากันเพื่อแสวงโชคแล้วร่วม 250,000 คน