ภาวะเงินตราต่างประเทศ (29 ธ.ค.58)

ภาวะเงินตราต่างประเทศ (29 ธ.ค.58)