พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติซื้อ3.5พันลบ.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติซื้อ3.5พันลบ.

พอร์ตลงทุนต่างชาติซื้อ 3.5 พันลบ. รายย่อยขาย 352.41 ลบ. สถาบันซื้อ 1.1 พันลบ. บัญชีบล.ซื้อ 4.3 พันลบ.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2558 (หน่วย:ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน 4,367.65 3,220.33 1,147.32 

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,437.98 5,812.25 -4,374.26

นักลงทุนต่างชาติ 8,035.17 4,455.82 3,579.35

นักลงทุนทั่วไป 10,962.06 11,314.46 -352.41

มูลค่าการซื้อขาย 24,802.85 ล้านบาท