อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (29 ธ.ค.58)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (29 ธ.ค.58)