อิหร่านส่งแร่ยูเรเนียมไปรัสเซีย

อิหร่านส่งแร่ยูเรเนียมไปรัสเซีย

อิหร่านส่งยูเรเนียมผ่านการเสริมสมรรถนะในระดับต่ำให้รัสเซียตามข้อตกลงนิวเคลียร์ที่สองประเทศเห็นชอบร่วมกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจเมื่อเดือนก.ค.

ผู้อำนวยการองค์การปรมาณูแห่งอิหร่าน หรือเออีโอไอ นายอาลี อัคหบาร์ ซาเลฮี แถลงว่า ได้ส่งเรือบรรทุกแร่ยูเรเนียม ที่มีระดับของความเข้มข้นมากน้อยแตกต่างกันไป ระหว่าง 5-20% และวัตถุดิบสำคัญสำหรับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมอีกหลายรายการ เดินทางไปรัสเซียแล้ว เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนิวเคลียร์ร่วมกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจ

ด้านกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซีย ออกแถลงการณ์ยืนยันข้อมูลของอิหร่าน โดยระบุว่า เป็นไปตามการหารือและบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐบาลรัสเซีย สหรัฐ ฝรั่งเศส อังกฤษ จีน และเยอรมนี ในนามกลุ่ม “ พี 5+1” เมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งสาระสำคัญประเด็นหนึ่งคือ การกำหนดให้รัฐบาลเตหะรานลดปริมาณการครอบครองยูเรเนียมเข้มข้นต่ำให้เหลือไม่เกิน 300 กิโลกรัม หรือน้อยกว่า 20% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ของประสิทธิภาพในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์

ทั้งนี้ ปฏิบัติการลดระดับปริมาณยูเรเนียมเข้มข้นต่ำของอิหร่าน ได้รับการอนุมัติจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือไอเออีเอ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ปูทางไปสู่การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจโดยยูเอ็น สหรัฐ และสหภาพยุโรป หรืออียูต่อไป