ผบ.ทบ.ย้ำเจตนาดูแลประชาชนด้วยมาตรการ 'ดื่มไม่ขับ'

ผบ.ทบ.ย้ำเจตนาดูแลประชาชนด้วยมาตรการ 'ดื่มไม่ขับ'

ผบ.ทบ.ย้ำเจตนาดูแลประชาชนให้ปลอดภัยด้วยมาตรการ “ดื่มไม่ขับ” ส่วนปี 59 สานต่องานสนับสนุนรัฐบาลและ คสช. ตามโรดแม็พ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกองบัญชาการกองทัพบกว่า  พล.อ. ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก  หลังการประชุมพ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบกเเถลงข่าวว่า  โดยผบ.ทบ.ได้ขอบคุณกำลังพลทุกระดับที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่เป็นอยู่ และขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ คสช.และรัฐบาลต้องดูแลประชาชนตามมาตรการ “ดื่มไม่ขับ” ซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี โดยเจตนาที่ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้เพราะคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก 

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า ​​การประชุมในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแนวทางการปรับพันธกิจของกองกำลังชายแดนของกองทัพบก ให้สอดรับกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ที่ดีกับมิตรประเทศ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ที่แต่ละประเทศมุ่งสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจการค้าและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดน นอกจากนี้ให้ทุกหน่วยดำรงการฝึกทางทหารตั้งแต่ระดับกองทัพภาคจนถึงระดับกองพัน เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านการทหารและภารกิจสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ยังมีงานที่กองทัพบกต้องให้การสนับสนุนรัฐบาลและ คสช. ในหลายด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปตามโรดแม็พและมีความสงบเรียบร้อย จึงขอให้ทุกหน่วยได้ดำรงสภาพการบริหารจัดการหน่วยและการดูแลกำลังพลให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในปี 2559 กองทัพบกจะให้การดูแลสวัสดิการกำลังพลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักทหารให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า ​ผู้ผบ.ทบ. ได้ย้ำการปฏิบัติตนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดีในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน การตั้งจุดบริการประชาชนในทุกพื้นที่ให้ดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ผู้ที่สัญจรได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนระหว่างการเดินทางอย่างแท้จริง ภายใต้ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทั้งด้านร่างกาย วินัย การแต่งกาย นอกจากนี้ ให้หน่วยทหารของกองทัพบกเตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เน้นความปลอดภัยและเยาวชนได้เห็นถึงความทันสมัย และความแข็งแกร่งของกองทัพบกในทุกมิติ นอกจากนี้ในช่วงต่อไปผบ.ทบ.จะเร่งติดตามความคืบหน้าในนโยบายที่ได้สั่งการไว้ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งการตรวจเยี่ยมหน่วยทหารทุกระดับด้วย