สถานการณ์ยาง วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558

สถานการณ์ยาง วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558

ราคายางแผ่นดิบ 36.11 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.09 บาท/กก.และยางแผ่นรมควัน 37.55 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.56 บาท/กก.

ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 36.11 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.09 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 37.55 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.56 บาท/กก. เพราะได้รับแรงกดดันจากราคาตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ การแข็งค่าของเงินเยน ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง 1.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และข้อมูลทางเศรษฐกิจซึมเซาทั้งประเทศจีน และญี่ปุ่น ประกอบกับเข้าช่วงเทศกาลหยุดยาว คริสต์มาส และปีใหม่ ทำให้ผู้ประกอบการขาดข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดเพื่ออ้างอิงราคาซื้อขาย


ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา สถานการณ์ยาง วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558

ยางแผ่นดิบ                               36.11 บาท/กก.
ยางแผ่นรมควันช้้น 3                     37.55 บาท/กก.
น้ำยางสด ณ โรงงาน                     31.50 บาท/กก.
เศษยาง (100%) ณ โรงงาน           32.00 บาท/กก.ที่มา: สถาบันวิจัยยางพารา กรมวิชาการเกษตร