ตำรวจ ขอเวลาตรวจสอบข้อร้องเรียนทุจริตค่าตอบแทนพยาน

ตำรวจ ขอเวลาตรวจสอบข้อร้องเรียนทุจริตค่าตอบแทนพยาน

โฆษกตร-ผบก.อำนวยการ บชน. ขอเวลาตรวจสอบ ข้อร้องเรียนการทุจริตค่าตอบแทนพยาน

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมกันทุจริตค่าตอบแทนพยาน ที่สำนักงานคุ้มครองพยาน กระทรวงยุติธรรม ได้จัดสรรงบประมาณให้กับสถานีตำรวจ เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับพยานที่มาให้การต่อพนักงานสอบสวน แต่ปรากฏว่าสถานีตำรวจในสังกัด บชน.ไม่ได้นำเงินดังกล่าวไปจ่ายให้กับพยานแม้แต่คนเดียว และหัวหน้าสถานีตำรวจยังร่วมกับสารวัตรนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตน หลังจากนั้น ป.ป.ท.ได้ส่งหนังสือไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ยังไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว ขณะที่ พล.ต.ต.พรชัย ไทยแท้ ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยเช่นกันว่า ยังไม่ได้รับเรื่องดังกล่าว และขอเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริง