สั่งเฝ้าระวัง 5 โรค ภัยสุขภาพปี 2559

สั่งเฝ้าระวัง 5 โรค ภัยสุขภาพปี 2559

อธิบดีกรมควบคุมโรค สั่งเฝ้าระวัง "ไข้เลือดออก-อหิวาตกโรค-ไข้หวัดใหญ่-มือ เท้า ปาก-ไข้กาฬหลังแอ่น" ชี้เป็นภัยสุขภาพปี 2559

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค ร่วมแถลงข่าวสรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพปี 2558 และพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพปี 2559 ณ กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ ระบุมี 5 โรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่

1. ไข้เลือดออก

2. อหิวาตกโรค

3. ไข้หวัดใหญ่

4. โรคมือ เท้า ปาก

5. โรคไข้กาฬหลังแอ่น

นอกจากนี้ คร.ยังย้ำเตือนให้ระวังภัยสุขภาพอีก 4 เรื่องด้วยกัน ประกอบด้วย ภัยจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส, เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ, ปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากหมอกควัน และการบาดเจ็บจากการจราจร