สื่อสภางดตั้งฉายาฝ่ายนิติบัญญัติ

สื่อสภางดตั้งฉายาฝ่ายนิติบัญญัติ

ผู้สื่อข่าวประจำประจำรัฐสภา ออกแถลงการณ์ งดตั้งฉายาฝ่ายนิติบัญญัติ ป้องกันบางฝ่ายใช้ขยายผลสร้างความขัดแย้ง

ผู้สื่อข่าวประจำประจำรัฐสภา ออกแถลงการณ์ เรื่องการงดตั้งฉายากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฝ่ายนิติบัญญัติประจำปีพ.ศ. 2558โดยระบุว่า สื่อมวลชนประจำรัฐสภามีมติเสียงข้างมากในการงดตั้งฉายาโดยให้เหตุผลว่า แม้ว่าในพ.ศ.2550สื่อมวลชนประจำรัฐสภาได้ร่วมกันตั้งฉายาฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 เพื่อสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้นไม่ได้มีความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงเหมือนกับในปัจจุบัน

ดังนั้น สื่อมวลชนประจำรัฐสภาได้ประชุมหารือร่วมกันแล้ว พร้อมกับตัดสินใจด้วยการออกเสียง จนมีมติเสียงข้างมากว่าเห็นควรให้งดการตั้งฉายาออกไปก่อน เพื่อไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนำฉายาที่สื่อมวลชนตั้งขึ้นด้วยความสุจริตไปเป็นเครื่องมือเพื่อขยายผลในทางการเมือง

ทั้งนี้ สื่อมวลชนประจำรัฐสภา ยังยืนยันที่จะทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการทำงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของสื่อมวลชนต่อไป