ดัชนีหั่งเส็ง เปิดตลาด บวก 3.65 จุด หรือ 0.02%

ดัชนีหั่งเส็ง เปิดตลาด บวก 3.65 จุด หรือ 0.02%