(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.9358 บาท/ยูโร

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.9358 บาท/ยูโร

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (28 ธ.ค. 58) อยู่ที่ 39.9358 บาท/ยูโร

เทียบกับอัตราอ้างอิง ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (25 ธ.ค. 58) อยู่ที่ 39.8619 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0739 บาท/ยูโร)