(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.092 บาท/ดอลลาร์

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.092 บาท/ดอลลาร์

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (28 ธ.ค. 58) อยู่ที่ 36.092 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิง ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (25 ธ.ค. 58) อยู่ที่ 36.070 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.022 บาท/ดอลลาร์)