TCELS มอบแพคเกจของขวัญปีใหม่

TCELS มอบแพคเกจของขวัญปีใหม่

TCELS มอบแพคเกจของขวัญปีใหม่ ตรวจยีนพาหะโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงสำหรับคู่สมรสก่อนมีบุตรฟรี 10 คู่ ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมทารกในครรรภ์

TCELS มอบ 3 แพคเกจ เป็นของขวัญปีใหม่ ตรวจยีนพาหะโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงสำหรับคู่สมรสก่อนมีบุตรฟรี 10 คู่ ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมทารกในครรรภ์จากเลือดแม่ฟรี 10 ราย และเชิญชวนใส่รากฟันเทียมตลอดปี 2559 สำหรับผู้สูญเสียฟันทุกกรณี 880 ราก ลดพิเศษกว่า 50%

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ TCELS ขอมอบของขวัญปีใหม่เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนใน 3 แพคเกจ ประกอบด้วย ตรวจยีนพาหะโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากเซลล์ไขสันหลังเสื่อมฟรี โดยบริษัทลีดเดอร์ เมดิคอล เจเนติกส์ แอนด์ จีโนมิกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์อัพ ภายใต้การสนับสนุนของ TCELS โดยแพคเกจดังกล่าวมีมูลค่า 4,200 บาท จะให้บริการตรวจยีนกับคู่สมรสชายหญิงไทยที่ประสงค์จะมีบุตร จำนวน 10 คู่แรกที่โทรแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ เข้ามายังหมายเลข 02-668 4535 ภายใน 28-30 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00-16.00 น. ซึ่งทางบริษัทจะนัดหมายให้พบแพทย์เพื่อให้คำแนะนำในการวางแผนครอบครัวในเดือนมกราคม 2559 ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมการตรวจสำหรับวางแผนครอบครัวตามมาตรฐานอื่นๆ

อีกหนึ่งโครงการ ที่ TCELS ให้การสนับสนุนคือ โครงการตรวจสารพันธุกรรมของทารกในครรภ์จากเลือดมารดา ( Thai NIPT (Thai NIPT: Thai Non Invasive Prenatal Test by NGS) ภายใต้ความร่วมมือของสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หน่วยมนุษย์พันธุ์ศาสตร์ และ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์รณรงค์การตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ของทารกในครรภ์จาก cell free fetal DNA ของทารกในครรภ์ตั้งแต่ 10 สัปดาห์ขึ้นไปจากเลือดมารดาเพื่อตรวจดูการเพิ่มหรือลดจำนวนของโครโมโซมคู่ที่ 13, 18 และ 21 จากจำนวนปกติ ด้วยความไวร้อยละ 99 มีความถูกต้องแม่นยำเทียบเคียงกับการตรวจด้วยการเจาะน้ำคร่ำ จะขอมอบของขวัญให้กับหญิงที่จะทำการฝากครรภ์ที่เข้าเกณฑ์การตรวจไทยนิพท์ ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรมและวางแผนครอบครัว อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้สามารถเข้ารับการตรวจไทยนิพท์ ฟรี จำนวน 10 รายแรก ระหว่างวันที่ 4,6 และ 8 มกราคม 2559 ทั้งนี้ ฟรีเฉพาะการตรวจไทยนิพท์เท่านั้น

แพคเกจสุดท้ายคือ TCELS มอบรากฟันเทียมให้เป็นของขวัญสำหรับผู้ป่วยที่ฟันหลุด หรือฟันไม่มีบางซี่ โดยมอบรากฟันเทียม จำนวน 880 ราก เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา โดยเสียเฉพาะค่าบริการจำนวน 20,000 บาทต่อซี่ซึ่งจากราคาปกติที่ทำโดยทั่วไปราคาอยู่ที่ 45,000 บาท โดยไม่รวมค่าปลูกกระดูกและCT Scan โดยให้บริการที่ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-6960-1 หรือ 02-564-7000