ภาวะเงินตราต่างประเทศ (28 ธ.ค.58)

ภาวะเงินตราต่างประเทศ (28 ธ.ค.58)