กระทรวงแรงงานจัด‘ของขวัญปีใหม่ 59’เติมความสุขให้คนทำงาน'

กระทรวงแรงงานจัด‘ของขวัญปีใหม่ 59’เติมความสุขให้คนทำงาน'

กระทรวงแรงงาน จัดของขวัญปีใหม่ 2559 เติมความสุขให้คนทำงาน 6 ชิ้น เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “Smart Labour” ให้บริการด้านแรงงานบนมือถือ

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องของขวัญปีใหม่ 2559 มอบให้แก่ประชาชนในช่วงเทศบาลปีใหม่ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้กำหนดมาตรการด้านแรงงานที่ก่อประโยชน์และเป็นการคืนความสุขให้ประชาชน มอบเป็น “ของขวัญส่งความสุข จำนวน 6 ชิ้น” และถือเป็นการเติมความสุขให้คนทำงาน ผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนด้วย ประกอบด้วย

ชิ้นที่ 1 การเปิดให้บริการด้านแรงงานบนมือถือ Smart Labour Mobile Application ภายใต้ชื่อ Smart Labour บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ให้บริการข้อมูลค้นหาตำแหน่งงานว่าง ตรวจสอบเงินสะสมกรณีชราภาพ ตรวจสอบการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และร้องเรียนร้องทุกข์ด้านแรงงาน ชิ้นที่ 2 ขยายสิทธิลูกจ้าง กรณีประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ให้สามารถเข้ารับการรักษาได้ ณ สถานพยาบาลของรัฐ โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ ให้สถานพยาบาลของรัฐเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน โดยเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตรงจากกองทุนเงินทดแทน ภายในวงเงินที่กำหนดในกฎกระทรวง และไม่เรียกเก็บเงินส่วนเกินจากลูกจ้าง/นายจ้าง อีกต่อไป

ชิ้นที่ 3 ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างในกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับนายจ้างมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการจัดประเภทกิจการ จาก 131 ประเภทกิจการ เป็น 1,090 ประเภทกิจการ และปรับอัตราเงินสมทบหลักให้เหมาะสมกับความเสี่ยง เปลี่ยนหลักการคิดอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ ซึ่งจะส่งผลให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับนายจ้างมากยิ่งขึ้น

ของขวัญชิ้นที่ 4 โครงการเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ทุพพลภาพที่เป็นผู้ประกันตน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วย ผู้ทุพพลภาพ รวมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนาสิทธิประโยชน์ต่อไป

ชิ้นที่ 5 เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้บริการตรวจสภาพบำรุงรักษารถยนต์รถจักรยานยนต์ ฟรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธ.ค. 58 หรือสามารถตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นด้วยตัวเอง จากคลิปที่อยู่หน้าเว็บไซต์และเฟซบุ๊กกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และลดค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติทุกระดับ เหลือ 10 บาท ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59 ใช้บริการได้ที่ สถาบันพัฒนาแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ ทั้ง 2 กิจกรรม

และชิ้นที่ 6 การจัดกิจกรรมส่งความสุขให้แรงงานเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ 4 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งหมอชิต สถานีรถไฟหัวลำโพง สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ สถานีขนส่งเอกมัย โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประกันสังคม พร้อมมอบของที่ระลึกในการส่งแรงงานกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น