อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (28 ธ.ค.58)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (28 ธ.ค.58)