'พลังงาน' ลุยตรวจเข้มคุณภาพน้ำมันรับช่วงปีใหม่

'พลังงาน' ลุยตรวจเข้มคุณภาพน้ำมันรับช่วงปีใหม่

"พล.อ.อนันตพร" รมว.พลังงาน นำทีมเจ้าหน้าที่ลุยตรวจคุณภาพน้ำมัน -ปั๊มน้ำมันรองรับช่วงเทศกาลปีใหม่

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน นำทีมเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน ตรวจความพร้อมสถานีบริการน้ำมันและคุณภาพเชื้อเพลิงทั่วประเทศ รับมือช่วงเทศกาลปีใหม่ ขณะที่สถิติการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 58 พบการจำหน่ายน้ำมันคุณภาพถูกต้องในสัดส่วนประมาณ 99.5%

"สถานีบริการน้ำมัน หรือ ปั๊มน้ำมันนับได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญ ที่เป็นแหล่งรวมความต้องการในด้านต่างๆ ของคนเดินทางในทุกเส้นทาง กระทรวงพลังงานในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลปั๊มน้ำมันในด้านความปลอดภัย และคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงจึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทศกาลปีใหม่โดยเฉพาะในด้านคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง โดยได้จัดส่งหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ตามปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำมัน" พล.อ.อนันตพร กล่าว

สำหรับหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แต่ละหน่วยประกอบด้วย รถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความถ่วง เครื่องกลั่นน้ำมัน เครื่องวัดปริมาณกำมะถัน เครื่องวัดจุดวาบไฟ เครื่องวัดองค์ประกอบของน้ำมันเบนซิน และเครื่องวัดปริมาณบี 100 ปัจจุบันมีรถยนต์ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง รวม 10 คัน ดังนี้ กรมธุรกิจพลังงาน ส่วนกลาง 6 คัน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพของสถานีบริการทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีประจำอยู่ที่พลังงานจังหวัดอีก 4 คัน คือ จังหวัดนครราชสีมา นครสวรรค์ สงขลา และเชียงใหม่

ทั้งนี้ เมื่อตรวจพบปั๊มน้ำมันจำหน่ายน้ำมันคุณภาพถูกต้อง จะมอบใบรับรองผลการตรวจสอบ และติดสติ๊กเกอร์ที่ตู้จ่ายน้ำมัน กรณีตรวจสอบแล้วมีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานกำหนด จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยโทษของปั๊มน้ำมันที่กระทำผิด คือ จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าเป็นผู้ปลอมปนน้ำมัน โทษคือ จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากสถิติการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ในปีงบประมาณ 58 ที่ผ่านมา ตรวจสอบปั๊มน้ำมันได้รวมทั้งสิ้น 9,154 ราย 16,867 ตัวอย่าง พบว่าจำหน่ายน้ำมันคุณภาพถูกต้อง 9,101 ราย 16,809 ตัวอย่าง คิดเป็น 99.42% และ 99.48% ตามลำดับ