ธ.ก.ส. มอบของขวัญปีใหม่เอาใจเกษตรกร

ธ.ก.ส. มอบของขวัญปีใหม่เอาใจเกษตรกร

ธ.ก.ส. มอบของขวัญปีใหม่ 3 โครงการ เอาใจเกษตรกร พร้อมขยายเวลาชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย ช่วยลูกค้าประสบภัยแล้ง

นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส.จะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกร ประกอบด้วย โครงการ "ชำระดี มีคืน" โดยธ.ก.ส.จะคืนดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทุกรายที่มาชำระหนี้กับธนาคาร ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558-31 มีนาคม 2559 โดยจะคืนดอกเบี้ยร้อยละ 3-5 ตามชั้นของลูกหนี้ โดยลูกหนี้ที่มีประวัติชำระหนี้ที่ดี 3 ปีติดต่อกันจะได้รับดอกเบี้ยคืนร้อยละ 5 / ส่วนลูกหนี้ที่มีประวัติชำระหนี้ที่ดี 2 ปีขึ้นไปติดต่อกันจะได้รับดอกเบี้ยคืนร้อยละ 4 /และลูกหนี้ที่มีประวัติชำระหนี้ตามกำหนดติดต่อกัน 1 ปีหรือเป็นลูกค้าใหม่จะได้รับดอกเบี้ยคืนร้อยละ 3 ซึ่งคาดว่าเกษตรกรจะได้รับประโยชน์ 3.53 ล้านครัวเรือน คิดเป็นวงเงินรวม 3,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อ วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี นาน 7 ปีให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชนที่เป็นลูกค้าที่ดีและมีความต้องการเงินทุนไปปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยจะเริ่มจ่ายสินเชื่อตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561

นอกจากนี้ธนาคารยังมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการฝาก-ถอนเงินสดผ่านเครื่องอัตโนมัติ ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการถอนเงินสดภายในธ.ก.ส.ข้ามเขตระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2558 – 3 มกราคม 2559

โดยทั้ง 3 โครงการ จะทำให้ธนาคารสูญเสียรายได้รวมประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าวงเงินที่ใช้ในโครงการทั้งหมด เนื่องจากธนาคารมีการลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของธนาคารออก

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. เตรียมมาตรการดูแลลูกค้าที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยจะมีการขยายเวลาการชำระหนี้สำหรับลูกค้าที่ประสบปัญหาภัยแล้งใน 22 จังหวัด ออกไปเป็น 24 เดือนและลดอัตราดอกเบี้ยให้ร้อยละ 4 จากร้อยละ 7 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 4 – 5 เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นช่วงที่คาดว่าปัญหาภัยแล้งจะรุนแรงก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝน

ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ เอ็นพีแอล คาดว่า ในสิ้นปีนี้จะปรับตัวลดลงจากร้อยละ 4 หรือ 4 หมื่นกว่าล้านบาท เหลือร้อยละ 3.4 หรือประมาณ 30,000-40,000 ล้านบาท