สถานการณ์ยาง วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558

สถานการณ์ยาง วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558

ราคายางแผ่นดิบ 37.20 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.83 บาท/กก. และยางแผ่นรมควัน 39.11 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.01 บาท/กก.

ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 37.20 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.83 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 39.11 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.01 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดโตเกียว และการรายงานตัวเลขสต๊อกยางของจีนเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5,737 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.44 จาก รวมทั้งปัจจัยลบจากตัวเลขภาคอุตสาหกรรมของจีนที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับการชะลอซื้อของนักลงทุนก่อนถึงวันหยุดยาวช่วงปีใหม่และคริสต์มาส


ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา สถานการณ์ยาง วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558

ยางแผ่นดิบ                             37.20 บาท/กก.
ยางแผ่นรมควันช้้น 3                  39.11 บาท/กก.
น้ำยางสด ณ โรงงาน                  33.50 บาท/กก.
เศษยาง (100%) ณ โรงงาน        34.00 บาท/กก.ที่มา: สถาบันวิจัยยางพารา กรมวิชาการเกษตร