ปปช.ร่อนหนังสือเวียน งดให้-รับของขวัญปีใหม่

ปปช.ร่อนหนังสือเวียน งดให้-รับของขวัญปีใหม่

ป.ป.ช.ร่อนหนังสือเวียนภายใน งดให้-รับของขวัญปีใหม่ หวังลดภาระค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีหนังสือเวียนถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานป.ป.ช.เพื่อขอความร่วมมือเรื่อง งดให้หรือรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยใจความสำคัญในหนังสือระบุว่า เนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2559ที่ใกล้จะมาถึงนี้ ตามประเพณีนิยมจะมีการอวยพรและมอบของขวัญให้แก่ผู้บริหาร ซึ่งอาจเป็นกระเช้าหรือสิ่งอื่นๆ สำนักงานป.ป.ช.เห็นว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2544และเสริมสร้างค่านิยมในการประหยัด ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ จึงขอให้งดการให้หรือรับของขวัญให้แก่ผู้บริหาร โดยขอให้อวยพรด้วยบัตรอวยพร หรือการอวยพรในรูปแบบอื่นที่ไม่มีค่าใช้จ่ายมากนักแทน