นายกฯถกกรอ. เร่งจัดสรรงบลงใต้ ย้ำส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายกฯถกกรอ. เร่งจัดสรรงบลงใต้ ย้ำส่งเสริมการท่องเที่ยว

"ประยุทธ์"นำครม.ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการกรอ.ส่วนกลางและคณะกรรมการกรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำครม.ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลางและคณะกรรมการกรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยใช้เวลาประชุม1ชั่วโมงเศษ 

จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ แถลงว่า กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนี้โชคดีไม่มีปัญหาเรื่องน้ำ แต่จะต้องแก้ปัญหาคือ จัดสรรงบประมาณลงมาภาคใต้ให้เพียงพอ เพื่อแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง บรรเทาความเดือดร้อน พร้อมกับการทำยุทธศาสตร์ 20 ปีข้างหน้า การลงพื้นที่วันนี้รู้ดีใจที่ชาวสุราษฎร์ฯทำการปลูกพืชเสริมกับสวนยางพาราไปกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวจะต้องดูเรื่องสถานการณ์การท่องเที่ยว จะเสริมเรื่องการหาลูกค้าให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยมอบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ดำเนินการจัดการให้ และข้อสำคัญคือชุมชนจะต้องได้ประโยชน์จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นด้วย 

นายกฯ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการพูดคุยถึงเรื่องเร่งรัดในการก่อสร้างถนนเส้นทางคมนาคม เพื่อให้เป็นสองเลนและสี่เลน โดยถนนจะต้องดีก่อนแล้วรถไฟค่อยไปดูกันในระยะยาว นอกจากนี้ต้องส่งเสริมเรื่องการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งทางพื้นที่เขาต้องการเลี้ยงโคขุนศรีวิชัย ซึ่งเป็นพันธุ์ท้องถิ่น ตนจึงได้อนุมัติแล้ว เพื่อให้สามารถเลี้ยงกันได้มากขึ้น และจะต้องไปเน้นที่เรื่องการแปรรูปให้มากขึ้นด้วย เช่นทำเนื้อแผ่น เนื้อรมควันหรือไส้กรอก โดยนอกจากขายในพื้นที่แล้วก็พยายามหาตลาดขยายที่อื่นด้วย อีกทั้งจะต้องหาคนมาร่วมลงทุนในพื้นที่ให้เพิ่มจากท้องที่ที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ทางด้านเศรษฐกิจจะต้องทำให้ประชาชนมีอาชีพเสริม ไม่ว่าจะด้านเกษตรกรรม หรือเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงโคหรือแพะ