Corporate News (28 ธ.ค.58)

Corporate News (28 ธ.ค.58)

EPG ถือ, ECF ซื้อ, SR ถือ

EPG    ถือ   Consensus 13.20 บาท

EPG : นายเฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทมีแผนเตรียมจะนำไปเสนอข้อมูล (โรดโชว์)ให้กับนักลงทุนต่างประเทศเป็นครั้งแรก โดยจะเริ่มต้นที่ประเทศ ในงาน January 2016 Pulse of Asia Conference in Singapore ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2559 และคาดผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง (ก.ย. 2558-มี.ค. 2559)จะเติบโตจากครึ่งปีแรกที่ผ่านมา เนื่องจากมีคำสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากในทุกธุรกิจ ทำให้ภาพรวมผลการดำเนินงานทั้งปี 2559 (เม.ย. 2558-มี.ค. 2559) มีรายได้เติบโตตามเป้าที่ตั้งไว้ที่ 25-30% หรืออยู่ที่ระดับ 8,500-9,000 ล้านบาท ส่วนเป้าหมายรายได้ในปี 2560 (เม.ย. 2559- มี.ค. 2560) คาดว่าจะมีรายได้โต 20% หรืออยู่ที่ 10,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)


ECF   ซื้อ    Consensus 5.00 บาท

ECF : นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสโคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ในปี 2559 เติบโตราว 12% จากปีนี้ที่คาดว่าจะมีรายได้ที่ 1,300 ล้านบาท ซึ่งการเติบโตของรายได้ดังกล่าวยังไม่นับรวมรายได้ของธุรกิจใหม่ที่เกิดจากบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (ECFH) และธุรกิจด้านพลังงานทดแทน โดยเป้าหมายของรายได้ในปี 2559 ที่เพิ่มขึ้น จะมาจากการส่งมอบงานในมือที่มากขึ้น และมีแผนขยายสาขาภายใต้แบรนด์ ELEGA และ FINNA HOUSE เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีแผนขยายช่องทางการจำหน่ายในโมเดิร์นเทรด และเพิ่มคำสั่งซื้อจากลูกค้าในตลาดต่างประเทศ โดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (ข่าวหุ้น)

SR    ถือ    Consensus 4.20 บาท

SR : นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับนายวิกรม โกมลตรี ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากบริษัท ปาล์มดีศรีนคร จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์ม โดยการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อร่วมศึกษาความเป็นได้ในการผลิตพลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพอัด (Compressed Bio Gas: CGB) จากน้ำเสียของโรงงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม หรือเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ โดยตั้งเป้ารายได้ราว 140 ล้านบาทต่อปี (ข่าวหุ้น)

HPT : นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิคประเภทไฟท์ไชน่า (Fine China) เพื่อใช้บนโต๊ะอาหาร เผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2559 เติบโต 20% หรือมีรายได้รวมที่ 150 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการจำหน่ายสินค้ามากขึ้นตามที่มีกำลังการผลิตที่ 3 ล้านชิ้นต่อปี ด้านแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่ 4/58 คาดว่าจะเติบโตดีกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนภาพรวมทั้งปี 2558 คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่ทำไว้ 130 ล้านบาท เนื่องจากต้นปีที่ผ่านมา มีการปิดซ่อมแซมเตาเผา อีกทั้งแนวโน้มอุตสาหกรรมเซรามิคส่งออกในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ส.ค. 2558) มีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2557 (ข่าวหุ้น)