คสช.สั่งเจ้าหน้าที่ทุกส่วน เข้มดูแลประชาชนช่วงปีใหม่

คสช.สั่งเจ้าหน้าที่ทุกส่วน เข้มดูแลประชาชนช่วงปีใหม่

คสช.สั่ง เจ้าหน้าที่ทุกส่วน เข้มดูแลประชาชนช่วงปีใหม่ เดินหน้าเอาจริงมาตรการ “ดื่มไม่ขับ” เผย 3 วันยึดรถแล้ว 116 คัน

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.)เปิดเผยว่า พล.อ. ธีรชัย นาควานิช เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้วางมาตรการและเริ่มดูแลประชาชนที่จะเดินทางไปเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างเข้มแข็ง แต่ยังมีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในการสัญจร ได้ย้ำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย, ตำรวจ, ฝ่ายปกครอง ให้ปฏิบัติงานอย่างรัดกุม โดยเฉพาะในเส้นทางสายรองที่ใช้มาตรการ “ดื่มไม่ขับ” และการยึดรถ กำชับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการประเมินผู้ขับขี่และการยึดรถอย่างสมเหตุสมผล ส่วนเส้นทางสายหลัก เน้นการจำกัดความเร็วของรถโดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในจุดตรวจต่างๆ ให้พิจารณาใช้หลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ควบคู่กันเพื่อควบคุมดูแลให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรอย่างเต็มที่ มุ่งหวังไม่ให้ประชาชนเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินตลอดเทศกาล ซึ่งเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้พร้อมดูแลประชาชน ทั้งด้านร่างกายและมีวินัยในการปฏิบัติงาน ระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อบกพร่องหรือความเสียหายใดๆ ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทั้งต่อหน่วยงาน และประชาชน 

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า สำหรับการดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขณะนี้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ร่วมกันตั้งจุดบริการประชาชนทั่วประเทศแล้ว 667จุด ในพื้นที่ภาคกลาง 54จุด, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 195 จุด, ภาคเหนือ 361 จุด และภาคใต้ 58 จุด และเป็นผลให้ในช่วงวันที่ 25– 27 ธ.ค. ที่ผ่านมา จากการที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ ของ คสช.และรัฐบาล โดยการตั้งจุดบริการประชาชนและด่านตรวจในเส้นทางต่างๆ ปรากฏว่า ตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ ดังนี้ ในส่วนของรถจักรยานยนต์ ตรวจพบการกระทำความผิด 363 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถจักรยานยนต์ไว้ 92 คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 329 คน สำหรับรถโดยสารสาธารณและรถยนต์ส่วนบุคคล ตรวจพบการกระทำความผิด 206 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบขับขี่ไว้ 82 คน ยึดรถยนต์ 24 คัน ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 207 คน โดยมาตรการสร้างความปลอดภัยดังกล่าวจะยังคงมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดเทศกาล จึงขอให้ประชาชนได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของทุกคน 

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า การประชุมวันนี้ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในเรื่องการรักษากฎหมายของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย โดยให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลอย่างต่อเนื่อง ทั้ง งานด้านยาเสพติด, บ่อนการพนัน, ลักลอบขนของหนีภาษี, แรงงานผิดกฎหมาย, จัดระเบียบรถบริการสาธารณะ, ปราบปรามผู้มีอิทธิพล รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญและการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดยาว เพื่อให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย ลดและป้องกันอาชญากรรม ให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ส่วนเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว ชายหาด การจัดระเบียบการรุกล้ำลำคลองสาธารณะ ให้เดินหน้าต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับดูแลของทางจังหวัดและการหารือร่วมกันของทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ โดยให้มีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม ทั้งการบังคับใช้กฎหมายและการผ่อนผันให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบในบางเรื่อง