'นักข่าวทำเนียบฯ' งดตั้ง ฉายา 'รัฐบาล-นายกฯ-รมต.'

'นักข่าวทำเนียบฯ' งดตั้ง ฉายา 'รัฐบาล-นายกฯ-รมต.'

ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ออกแถลงการณ์งดตั้งฉายา รัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เหตุไม่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งตามกลไกปกติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลได้ออกแถลงการณ์งดตั้งฉายา รัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีโดยระบุว่าตามที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล มีธรรมเนียมปฏิบัติในการตั้งฉายาของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ในช่วงปลายปี เพื่อสะท้อนการทำงานของคณะรัฐมนตรีในรอบปีที่ผ่านมา โดยปฏิบัติสืบเนื่องกันมากว่า 20 ปี

แต่เนื่องจากคณะรัฐมนตรีของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ด้วยวิธีพิเศษ ไม่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งตามกลไกปกติในระบอบประชาธิปไตย ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลจึงมีมติว่าจะ “งด” ตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีประจำปี 2558 เนื่องจากเป็นหลักปฏิบัติที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลยืดถือสืบเนื่องกันมา ว่าจะไม่ตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีประจำปี ใน 3 กรณี 1. กรณีรัฐบาลรักษาการ ภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา หรือกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง จนรัฐบาลยังทำงานไม่ครบปี 2.กรณีรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจหรือรัฐประหาร และ 3.กรณีสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ

ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ยังมีความเห็นร่วมกันว่า ไม่ต้องการให้การงดตั้งฉายาของรัฐบาลและรัฐมนตรีประจำปี 2558 ครั้งนี้ ถูกนำไปใช้ขยายความขัดแย้งที่ยังดำรงอยู่ในสังคมไทย หรือถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มบุคคล ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

ทั้งนี้ การงดตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีประจำปีของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง อาทิ ในปี2549-2550รัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่มาจากการรัฐประหาร ในปี 2551 รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ในปี 2556 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องจากมีการประกาศยุบสภา ในปี 2557 รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มาจากการรัฐประหาร เป็นต้น